پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتنمایشگاه الکامپ امسال در حالی برگزار شد که 24 دستگاه از دولت الکترونیک در سالن دولت هوشمند حضور داشتند و دستاوردهای خود را در زمینه فناوری اطلاعات به عموم ارائه کردند.


پر باری دولت هوشمند در الکامپ


متن کامل خبر: پر باری دولت هوشمند در الکامپ