پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،معاون ساخت وتوسعه آزادراه‌ها از پایان پرداخت نقدی عوارض آزادراه‌ها تا تیر ماه سال آینده خبر داد.

پایان پرداخت نقدی عوارض آزادراه‌ها


متن کامل خبر:پایان پرداخت نقدی عوارض آزادراه‌ها