پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: هیئتی اقتصادی به سرپرستی وزیر تجارت و صنایع مالزی، با «مهدی جهانگیری» رییس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران دیدار کردند.


وزیر تجارت و صنایع مالزی با رئیس گروه مالی گردشگری دیدار کرد

متن کامل خبر: وزیر تجارت و صنایع مالزی با رئیس گروه مالی گردشگری دیدار کرد