پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتواردات 20 هزار تن کاغذ برای تامین کسری کاغذ مطبوعات و روزنامه با موافقت وزارت صنعت در دستور کار قرار گرفت.

واردات 20 هزار تن کاغذ مطبوعات به صورت فوری


متن کامل خبر: واردات 20 هزار تن کاغذ مطبوعات به صورت فوری