پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک می گوید: صنعت پرداخت اکنون با آمدن شاپرک به نحوی مستقل از صنعت بانکی شده اما از لحاظ درآمدی کاملاً به نظام بانکی وابسته بوده و منبع درآمد شرکت‌های پرداخت به جای کسب و کارها، بانک‌ها هستند؛ این نقطه وارونه‌ای که ایجاد شده فقط با اصلاح نظام کارمزدی قابل حل است.


نقطه وارونه صنعت پرداخت فقط با اطلاح نظام کارمزدی قابل حل است


متن کامل خبر: نقطه وارونه صنعت پرداخت فقط با اطلاح نظام کارمزدی قابل حل است