پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتسخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره نفتکش حادثه‌دیده در سنندج گفت: نفتکش حادثه‌دیده در حوزه فعالیت‌ها و عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نبوده است.

نفتکش حادثه‌دیده سنندج متعلق به شرکت ملی پخش نیست


متن کامل خبر: نفتکش حادثه‌دیده سنندج متعلق به شرکت ملی پخش نیست