پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتدکتر غلامحسن تقی نتاج در مراسم تکریم و معارفه ی مدیرکل شعب غرب تهران بزرگ که در برج طوبی برگزار شده بود در جمع معاونین، مدیران و روسای شعب بانک قوامین با بیان مطلب فوق گفت: در بحث بانکداری اسلامی گام های اولیه را برداشته ایم و شناخت صاحبنظران از نظام پولی اسلامی در حد آشنائی کلی است و مدل عملیاتی آن، شناسایی نشده است.


نظام بانکی ایران بیمار است و نیاز به درمان اساسی دارد


متن کامل خبر: نظام بانکی ایران بیمار است و نیاز به درمان اساسی دارد