پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:رییس کانون بانک های خصوصی با طرح پیشنهاد پیش بینی یارانه کافی برای تعدیل و تخفیف نرخ تسهیلات قراردادهای مبادله ای و یا مشارکتی به منظور حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط گفت: 11760 واحد در نوبت دریافت تسهیلات قرار گرفتند.

نرخ های معمول پاسخگو نیست


متن کامل خبر: نرخ های معمول پاسخگو نیست