پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات با عنوان تجارت کهن و بازار مدرن، با حضور رئیس جمهوری آغاز به کار کرد.

مراسم روز ملی صادرات با حضور رئیس جمهوری آغاز شد


متن کامل خبر: مراسم روز ملی صادرات با حضور رئیس جمهوری آغاز شد