پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتشرکت ملی صنایع پتروشیمی توانست در 4ماهه اول سال جاری 10 درصد کاهش مصرف برق را تجربه کند.

مدیریت انرژی با کاهش مصرف برق در شرکت ملی صنایع پتروشیمی


متن کامل خبر: مدیریت انرژی با کاهش مصرف برق در شرکت ملی صنایع پتروشیمی