پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، قیمت مرغ در بازار مصرف دوباره افزایش یافت و نرخ هرکیلوگرم از این محصول در تهران به 14200 تومان رسید.

قیمت مرغ دوباره به بالای 14 هزار تومان افزایش یافت


متن کامل خبر: قیمت مرغ دوباره به بالای 14 هزار تومان افزایش یافت