پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رئیس کل گمرک ایران که به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان سمنان سفر کرده است، گفت: قاچاق کالا به میزان 10 میلیارد دلار کاهش یافته است.

قاچاق کالا 10میلیارد دلار کاهش یافته است


متن کامل خبر: قاچاق کالا 10میلیارد دلار کاهش یافته است