پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت:احمد درخشنده با تاکید بر تداوم حمایت های گسترده نظام بانکی از بنگاه های اقتصادی کشور ،گفت: توزیع منابع بانکی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی همواره در دستور کار نظام بانکی کشور قرار داشته است.


فاصله زیادی با کاهش التهاب بازار ارز نداریم


متن کامل خبر: فاصله زیادی با کاهش التهاب بازار ارز نداریم