پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،وزیر نفت از موقعیت جغرافیای کرمانشاه به‌عنوان یکی از مزیت‌های این استان نام برد و گفت: ظرفیت‌ احداث ده‌ها واحد پایین‌دستی پتروشیمی در این استان وجود دارد.

ظرفیت ایجاد ده‌ها واحد پایین دستی پتروشیمی در کرمانشاه وجود داردمتن کامل خبر: ظرفیت ایجاد ده‌ها واحد پایین دستی پتروشیمی در کرمانشاه وجود دارد