پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمعاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان غربی گفت: طرح تحول نظام سلامت از برنامه‌های موفق دولت تدبیر و امید است که امسال با بازنگری بسته‌های خدمت و تمرکز بر خدمات موثرتر همچون کاهش پرداخت از جیب بیماران در خدمات بستری با اعتباری حدود 35 هزار میلیارد ریال ادامه می‌یابد.

طرح تحول نظام سلامت با 35 هزار میلیارد ریال اعتبار در سال جاری ادامه می‌یابد


متن کامل خبر: طرح تحول نظام سلامت با 35 هزار میلیارد ریال اعتبار در سال جاری ادامه می‌یابد