به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، اختلاف در ارائه آمارهای بانک مرکزی با مرکز آمار مساله است که با بروز پدیده تورم ملموس‌تر شده است؛ امری که یک اقتصاددان درباره آن معتقد است که آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار در حوزه اقتصاد ضعیف‌تر از آمارهای بانک مرکزی هستند.


ضعف آمارهای اقتصادی مرکز آمار در برابر بانک مرکزی


متن کامل خبر: الویت اول در صنعت پرداخت ارز است