پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: بانک ملی ایران پس از رونمایی کارت های اعتباری مرابحه در اوایل مهرماه جاری ، تاکنون بیش از 16000 فقره از این نوع کارت ها را صادر و تحویل متقاضیان داده است .

صدور بیش از 16000 فقره کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ملی ایران


متن کامل خبر: صدور بیش از 16000 فقره کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ملی ایران