پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتصادرات پنج قلم کالا از ابتدای شهریور ماه در جهت تنظیم بازار داخلی ممنوع شد.

صادرات 5 کالا ممنوع شد


متن کامل خبر: صادرات 5 کالا ممنوع شد