پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد ایران هیچ تعهد محرمانه ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) نداده است؛ تصریح کرد: امضای طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است.

شیوه ارائه خدمات به اشخاص ایرانی تحت تحریم


متن کامل خبر: شیوه ارائه خدمات به اشخاص ایرانی تحت تحریم