پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتسامانه ثبت اطلاعات وراث متوفیان مشمول سهام عدالت از روز شنبه مورخ 27/مرداد/1397 مجددا شروع به فعالیت می کند..

شروع مجدد خدمات تقسیم سهام عدالت فوت شدگان به وراث آنان در دفاتر پیشخوان دولت


متن کامل خبر: شروع مجدد خدمات تقسیم سهام عدالت فوت شدگان به وراث آنان در دفاتر پیشخوان دولت