پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از ریشه‌های نابسامانی بازار ارز سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است.

سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی


متن کامل خبر: سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی