پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: تعداد 100 میلیون سهم، معادل 10 درصد از سهام شرکت آسان پرداخت به عنوان دومین شرکت در سال 1395در بورس عرضه اولیه و به قیمت هر سهم 999تومان کشف قیمت شد.

سهام آپ با قیمت 999تومان به تالار معاملات رفت


متن کامل خبر: سهام آپ با قیمت 999تومان به تالار معاملات رفت