پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: دهمین قطار گردشگران خارجی در آخرین روز مهر به ایران خواهد رسید.

سفر دهمین قطار گردشگران خارجی به 9 شهر ایران


متن کامل خبر: سفر دهمین قطار گردشگران خارجی به 9 شهر ایران