پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: فرماندار تهران با اشاره به اینکه ثبت نام برای جذب نیرو در سرشماری امسال دو تا سه برابر نیاز بود که در نوع خود بی نظیر است گفت: حدود30 درصد مردم تهران از طریق سامانه اینترنتی در سرشماری شرکت کردند.

سرشماری حضوری نفوس و مسکن آغاز شد


متن کامل خبر: سرشماری حضوری نفوس و مسکن آغاز شد