پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رییس مرکز آمار ایران گفت: شمار خانوارهای ایرانی که تا ساعت 6 صبح امروز (دوشنبه) ثبت نام اینترنتی کرده اند به سه میلیون و 46هزار خانوار رسید.

سرشماری اینترنتی از مرز سه میلیون خانوار گذشت


متن کامل خبر: سرشماری اینترنتی از مرز سه میلیون خانوار گذشت