پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: از سال 91 تا سال 95 به علت رکود بازار و کاهش پروژه های عمرانی در کشور حدود 10 میلیون تن مصرف سیمان داخل کاهش پیدا کرد که این رقم معادل تولید 10 کارخانه است.

سرانه مصرف سیمان با نرخ رشد 4.9 درصدی ایران در جایگاه سوم جهان


متن کامل خبر: سرانه مصرف سیمان با نرخ رشد 4.9 درصدی ایران در جایگاه سوم جهان