پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: خودرو سواری کیا سراتو گروه سایپا توانست در ارزیابی های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یک ستاره کیفی به ستاره های خود بیفزاید و با سه ستاره کیفی در بالاترین سطح کیفی در رده قیمتی خود قرار بگیرد.

سراتو سه ستاره شد


متن کامل خبر: سراتو سه ستاره شد