پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتسامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور با هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی فعالان فناوری اطلاعات کشور (ویژه خدمات و محصولات نرم افزاری) در بستر خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.

سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور راه اندازی شد


متن کامل خبر: سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور راه اندازی شد