پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در سال 96 حدودا 350 میلیارد سرمایه گذاری در حوزه وی سی انجام و این روند افزایشی بوده است.

سال 96 حدودا 350 میلیارد سرمایه گذاری در حوزه وی سی انجام شد


متن کامل خبر: سال 96 حدودا 350 میلیارد سرمایه گذاری در حوزه وی سی انجام شد