پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتبرآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت.

زنگ خطر بازگشت تورم به صدا در آمده است


متن کامل خبر: زنگ خطر بازگشت تورم به صدا در آمده است