پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمعصومه ابتکار بر لزوم ارائه آموزش‌های سازگاری زندگی شهری و روستایی با کم‌آبی تاکید کرد و گفت: بخشی زیادی از آب مصرفی کشور مربوط به حوزه کشاورزی است، بنابراین خانواده‌های روستایی در اصلاح رفتار مصرف آب کشاورزی و نشر این آگاهی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند.

زندگی‌ شهری و روستایی ما باید با کم‌آبی سازگار شود


متن کامل خبر: زندگی‌ شهری و روستایی ما باید با کم‌آبی سازگار شود