پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترئیس کل بانک مرکزی گفت: ما نیز بارها گفته‌ایم که روی نرخ دخالت نمی‌کنیم و بازار نرخ راخودش تثبیت خواهد کرد.

روی نرخ دلار دخالتی نمی‌کنیم


متن کامل خبر: روی نرخ دلار دخالتی نمی‌کنیم