پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشستی که به دعوت فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سیاست های پولی و ارزی دولت را تشریح کرد.

روند تعادلی بازار ارز نبایستی براساس هیجانات کوتاه مدت پیش برده شودمتن کامل خبر: روند تعادلی بازار ارز نبایستی براساس هیجانات کوتاه مدت پیش برده شود