پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: . به راستی چه چیزی رغبت زنان به مشاغل روستایی را کم کرده است؟ ظاهر موضوع نشان می‌دهد زنان روستایی رفاه کمتری نسبت به زنان شهری دارند، استقلال اقتصادی ندارند و از سختی کار روستا که نسبت به درآمدهای آن مقرون به صرفه نیست و هیچ امکاناتی متناسب با آن وجود ندارد، به تنگ آمده‌اند.

روستاییان تولید کنند تا شهری‌ها در رفاه باشند!!


متن کامل خبر: روستاییان تولید کنند تا شهری‌ها در رفاه باشند!!