پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: رفع موانع موجود در مسیر تولید شرکت‌های پتروشیمی و موضوع قیمت و نحوه تامین خوراک این مجتمع‌ها و همچنین موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست (اچ‌اس‎یی) از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در اجلاس اخیر مدیران مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی بود.

رفع موانع موجود در مسیر تولید پتروشیمی‌ها بررسی شد


متن کامل خبر: رفع موانع موجود در مسیر تولید پتروشیمی‌ها بررسی شد