پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعترئیس کل­ بیمه مرکزی: شرکت‌های بیمه‌ای خارجی در راه ایران هستند و علاقه مندند شرکت مشترک تاسیس کنند.

راه اندازی شرکت‌های بیمه‌ای مشترک با خارجی‌ها


متن کامل خبر: راه اندازی شرکت‌های بیمه‌ای مشترک با خارجی‌ها