پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مدیران بانک یو بی اس ایتالیا، روز 27 مهر ماه با مدیرعامل بانک گردشگری و جمعی از مدیران گروه مالی گردشگری دیدار کردند.

دیدار مدیران بانک یو بی اس ایتالیا با مدیرعامل بانک گردشگری


متن کامل خبر: دیدار مدیران بانک یو بی اس ایتالیا با مدیرعامل بانک گردشگری