پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: در حال حاضر 82 هزار تخت بیمارستان مربوط به دولت و حدود20 هزار تخت نیز مربوط به بیمارستان‌های خصوصی است. باید پرسید چرا سرمایه‌گذاران داخلی با وجود کمبود 80 هزار تخت بیمارستانی و فرسودگی 60 درصد بیمارستان‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت که به گفته کارشناسان آینده پررونقی دارد، نیستند؟

دلایل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران داخلی به بیمارستان‌سازی


متن کامل خبر: دلایل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران داخلی به بیمارستان‌سازی