به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد در درخواستی از رییس جمهور خواستند تا با دستور فوری موانع علل توقف صادرات قیر کشور را رفع نمایند .

دستور فوری و عاجل جهت رسیدگی علل توقف صادرات قیر


متن کامل خبر: دستور فوری و عاجل جهت رسیدگی علل توقف صادرات قیر