پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ با حضور 800 شرکت از 10 کشور بیان کرد: 450 شرکت استارتاپ در الکامپ شرکت دارند که نقش زنان در این زمینه 30 درصد است.

حضور 10 کشور در نمایشگاه الکامپ


متن کامل خبر: حضور 10 کشور در نمایشگاه الکامپ