پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: حذف 4 صفر از پول ملی به صورت مرحله ای رخ می دهد و کمرنگ شدن 4 صفر در چک پول های جدید در واقع نخستین مرحله از حذف 4 صفر است.

حذف 4 صفر از پول ملی گام به گام عملیاتی می شود


متن کامل خبر:حذف 4 صفر از پول ملی گام به گام عملیاتی می شود