پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: وزیر نفت گفت: بر اساس گزارش منابع ثانویه، تولید روزانه نفت خام ایران حدود چهار میلیون بشکه است.

حدود 4 میلیون بشکه؛ تولید روزانه نفت ایران بر اساس اعلام منابع ثانویه


متن کامل خبر: حدود 4 میلیون بشکه؛ تولید روزانه نفت ایران بر اساس اعلام منابع ثانویه