پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی ضمن تشریح دستاوردهای سفر به بنادر جنوبی کشور از نجات سالانه 500 دریانورد در آب های تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: بعد از بررسی‌های انجام شده در مورد حادثه سانچی، پیشنهادهایی که از سوی کمیته سوانح به سازمان بین‌المللی دریانوردی داده شده مورد توجه قرار گرفته است.

حادثه کشتی سانچی سرآغاز پذیرش پیشنهادهای ایران در زمینه ایمنی دریانوردی در IMO


متن کامل خبر: حادثه کشتی سانچی سرآغاز پذیرش پیشنهادهای ایران در زمینه ایمنی دریانوردی در IMO