پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمرکز فابا طی برگزاری سه دوره نمایشگاه تراکنش ایران با برند ITE توانسته است مخاطبان خود را در منطقه به حوزه بانکداری جذب نماید چرا که این نمایشگاه با محوریت بخش خصوصی و با شعار توسعه کسب وکار، گامی بلند برای رسیدن به راهبردهای اساسی نظام جمهوری اسلامی در حوزه صنایع مالی و بانکی اقدام به برپایی نموده است.

جشنواره آپ های پرداخت موبایلی در چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران


متن کامل خبر: جشنواره آپ های پرداخت موبایلی در چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران