پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی کشور در شهریورماه امسال را 7.7 درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز 7.5 درصد اعلام کرد.

تورم نقطه ای؛ 7.5 درصد


متن کامل خبر: تورم نقطه ای؛ 7.5 درصد