توافقنامه ساخت 376 واگن از سوی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه ( مترو)، شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، شرکت واگن سازی پارس و شرکت چینی RTTE به امضا رسید.


توافقنامه ساخت 376 واگن برای متروی تهران امضا شد


متن کامل خبر: توافقنامه ساخت 376 واگن برای متروی تهران امضا شد