پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتسرمایه‌گذاری موفق و سودمند در هر حوزه نیازمند داشتن اطلاعات کافی و کاربردی در آن حوزه است. دانستن مفاهیم کلیدی، درک ارتباط و تاثیر متقابل این مفاهیم بر هم و کاربرد آن‌ها در سرمایه‌گذاری مورد نظر امری ضروری خواهد بود. بازده و ریسک از جمله این مفاهیم هستند که بررسی آن‌ها برای انجام یک سرمایه‌گذاری مطمئن در هر زمینه از جمله بورس اوراق بهادار لازم است.

تفاوت بازار نقدی با بازار مشتقه و ابزارهای مورد معامله در این بازار


متن کامل خبر: تفاوت بازار نقدی با بازار مشتقه و ابزارهای مورد معامله در این بازار