پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: تفاهمنامه همکاری معدنی میان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی فنلاند در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران امضا شد.

تفاهمنامه همکاری ایران و فنلاند در زمینه فرآوری مواد معدنی امضا شد


متن کامل خبر: تفاهمنامه همکاری ایران و فنلاند در زمینه فرآوری مواد معدنی امضا شد