پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتمجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما (زیرمجموعه بورسی بانک ملت) با حضور دکتر حمید تاجیک عضو هیات مدیره بانک ملت و اکثریت سهامداران در روز 30 تیر ماه برگزار و صورت های مالی سال 1396 این شرکت به تصویب رسید.


تصویب سود 225 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما


متن کامل خبر: تصویب سود 225 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما