پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتزمانی که آب مصرف و مواد خارجی و آلاینده وارد آن می شود ، کیفیت اولیه آب از بین رفته و دیگر قابل استفاده نیست، که به آن فاضلاب گفته می‌شود.

تصفیه فاضلاب، فرایند زدودن آلاینده‌ها


متن کامل خبر: تصفیه فاضلاب، فرایند زدودن آلاینده‌ها